Neden bizi seçmelisiniz...

Kurumsal Vizyon

 • Kurumsal Vizyon

  Dünyanın en yenilikçi teknolojisiyle topluma katkı sağlamak.

 • Kurumsal Değerler

  Zorlu Ruh. Esneklik. Samimiyet.

 • Davranış Standartları

  Tüm ESN Grubu personelinin, tüm kurumsal faaliyetlerde aşağıdaki Davranış Standartlarına sadık kalması gerekmektedir. Bu standartlar, ESN Grubunun Kurumsal Vizyonunu oluşturuyor ve Kurumsal Değerleri ile el ele gidiyor.

  Üst düzey yöneticiler bu standartları Grup şirketleri çalışanlarına ve tedarik zinciri ortaklarına iletmekten ve etik standartlara uyumu sağlamak için etkili sistemler ve mekanizmalar oluşturmaktan sorumludur.

  Üst düzey yöneticiler de bu standartların ihlal edilmesinin tekrarlanmasının önlenmesine yönelik tedbirlerden sorumludur. Ayrıca, ihlalleri derhal ve doğru bir şekilde iç ve dış paydaşlara rapor etmeli, ilgili makam ve hesap verebilirlik kişilerini belirlemeli ve sorunları titizlikle çözmelidir.

1. Kaliteli Ürün ve Hizmetler Sunmak

Üstün teknolojilere dayalı güvenli, yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunmaya çalışarak ve kişisel ve müşteri bilgilerinin gizliliğine tam saygı göstererek ve bunları koruyarak, müşterilerin güvenini ve beğenisini kazanın. Ayrıca, Grubumuzun ve toplumun sürdürülebilir büyümesi için üstün teknolojilerimizden yararlanın.

2. Topluma Açık Olun

Kurumsal bilgileri aktif olarak açıklayın ve kurumsal değerimizi artırmak için çeşitli paydaşlarla yapıcı diyaloglara katılın.

3. Topluluklarla Çalışmak

Uyum ve işbirliğini vurgulayarak iyi bir kurumsal vatandaş olarak ev sahibi topluluklara aktif olarak katkıda bulunun.

4. Küreselleş

Dünya genelindeki insanlarla, küresel bir bakış açısıyla, uluslararası normlar ve ayrıca yerel kültürler ve gelenekler konusunda çalışan bir anlayışa ulaşmak için çaba gösterin.

5. Küresel Çevre ile Uyumlu Bir Şekilde Var Olmak

Küresel çevre ile uyumlu bir şekilde var olmak, yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumları ilerletmek için aktif olarak çalışın.

6. Hükümetler ve Siyasi Otoritelerle Uygun İlişkileri Sürdürmek

Hükümetler ve siyasi otoritelerle sağlam ve doğru ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye çalışın.

7. Kriz Hazırlığını Korumak

Toplumsal düzeni ve istikrarı tehdit eden tüm unsurlara ve organizasyonlara şiddetle direnmek ve tüm yasadışı veya uygunsuz talepleri reddetmek.  Ayrıca, ürün ve hizmetlerin istikrarlı bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak da dahil olmak üzere, terörizm, siber saldırılar, doğal afetler ve diğerleri gibi krizler için iyice ve düzenli olarak hazırlanarak toplumda düzen ve güvenliğe katkıda bulunun.

8. İnsan Haklarına Saygı Göstermek

Tüm çalışanlara ve genel halk üyelerine birey olarak saygı gösterin ve kurumsal faaliyetlerde herhangi bir ayrımcılık yapmaktan kaçının.

9. Hedefli Çalışma Ortamları Sağlayın

Çalışanlara çekici, güvenli, sağlıklı ve hedefli çalışma ortamları sağlayın.

10. Yasa ve Yönetmeliklere Uymak

Yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyun, adil ve serbest bir şekilde rekabet etmeye, yasa dışı ticari faaliyetlerden kaçınmaya, sağlam iş uygulamalarını teşvik etmeye ve tüm faaliyetlere ve işlere sadık ve içten olmaya özen gösterin.