Kurumsal vizyonumuzun çekirdeğini özellikle demir çelik sektörü kapsamında yenilikçi teknolojileri kullanarak topluma katkı sağlamaktır.Bu bilgiler ışığında bu tarihsel derinliğin de farkındalığıyla ESN Metal olarak öncelikli amacımızı insanlığın ve medeniyetin daha ileri seviyelere gelmesi hedefiyle tanımlıyoruz.

Kurumsal Değerler

  • Samimiyet

Kurumsal değerlerimizin temelinde müşteri ilişkilerimiz ve çalışanlarımızla olan diyaloğumuzdaki samimiyet yatıyor. Bu bağlamda demir çelik firmaları arasında samimiyetimiz ve güler yüzlülüğümüzle kendimizi soyutluyoruz.

  • Zorlu Ruh

Demir çelik endüstrisi başlı başına zorlu bir endüstridir. Bu doğrultuda endüstrinin yapısına ayak uydurabilmek adına zorlu koşullara en iyi şekilde adapte olmaya özen gösteriyoruz.

  • Esneklik

Farklı ihtiyaçlara yanıt verebilmek adına çözümlerimizi en esnek şekilde planlıyoruz. Yenilikçi metotları ve yöntemleri bünyemize katarak günden güne ürünlerimizi daha esnek bir düzlemde sizlerle buluşturuyoruz.

  • Ruh

Firmamızın en önemli hareket ettiricisi, gelişime ve teknolojiye olan derin inancımız. Tüm personelimizle ve kurumsal yapımızla benimsediğimiz bu ruh, endüstriye olan bakış akışımızı ve müşteri ilişkilerimizi de şekillendiriyor.

Davranış Standartları

Tüm operasyonumuzda, üretim ve dağıtım süreçlerinde, müşteri ve çalışan ilişkilerimizdeki vizyonumuzu şekillendiren standartlara bağlılığımızı derinden koruyoruz. Kurumsal değerlimizin çekirdeğini oluşturan bu davranış standartları, demir sac plaka ve dikdörtgen profil gibi en temel ürünlerimizin dağıtımında bile kendini gösteriyor. Toplumda 10 adet başlıktan oluşan bu davranış standartları ESN Metal’in yöneticilerinden çalışanların kadar tüm ekip tarafından benimsenmiştir. Standartlarımız genel olarak şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Kaliteli Ürün ve Hizmet Anlayışı

Kaliteli ürün ve hizmet anlayışımız ile demir çelik ürünleri kategorisinde salt kaliteye odaklanıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi en yüksek kaliteyle müşterilerimizle buluşturuyoruz.

  • Topluma Açık Olma

Topluma açık olma anlayışımız ile tüm faaliyetlerimizi şeffaflık ilkesi dahilinde gerçekleştiriyoruz.

3-) Sivil Toplum Odaklılık

Sivil toplum odaklılık anlayışımız ile topluluklarla, dernek ve organizasyonlarla bir arada çalışıyoruz. Bu bağlamda, tüm iş ilişkilerimizde topluma fayda değişkenini gözetiyoruz.

4-) Küreselleşme

Demir çelik üretimi sanayi dalları arasında en yüksek hacmi paylaşan alanlardan biri. Dünya genelinde günden güne daha da büyük bir konuma gelen demir çelik sektörü kapsamında global bir vizyon benimsiyoruz.

5-) Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik

Çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kapsamında doğa dostu uygulamalara özen gösteriyoruz. Alternatif enerji kaynaklarına yönelmeye özen gösteriyor ve sürdürülebilirlik konusundaki toplumsal algıyı pekiştirmeye odaklanıyoruz.

6-) Hükümet ve Siyasi Organizasyonlarla İşbirliği

Topluma ve medeniyete en büyük faydayı sağlayabilmek adına politik yapılarla olan diyaloğumuza da önem veriyoruz.

7-) Krize Hazırlık

Toplumsal yapının dinamiklerini tehdit eden olayların teşebbüsüne karşı her daim hazırlıklı olmaya özen gösteriyoruz. Ekonomik kriz, seferberlik hali, deprem ve benzeri doğal afet durumlarında kaynaklarımızı toplum yararına kullanabilecek planlar oluşturuyoruz.

8-) İnsan Hakları ve İnsana Saygı

İnsan haklarına olan tutkumuzla insana saygı çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda tüm insan ilişkilerinde ortak, eşitlikçi ve hümanist bir tavır ortaya koyuyoruz.

9-) Hedefli ve Verimli Çalışma

Demir çelik endüstrisi genelinde dinamik ve verimli çalışmamıza olanak verecek hedefli çalışma anlayışı benimsiyoruz.

10-) Yasa ve Yönetmeliklere Uymak

Toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan en önemli etkenlerden biri olan yasa ve yönetmeliklere tüm organizasyonel kadromuzla hassas bir şekilde yaklaşıyoruz. Yasalara karşı bilinçlilik düzeyini yükseltecek aktivite ve etkinlikler düzenliyoruz.

Scroll to Top