Müşterilerimize sunduğumuz ürünleri her zaman en yüksek kalitede üretmek ve onlara ulaştırmak en baştaki politikamızdır. Nitelikli personel yetiştirme alanında da ülkemizin ve dünyanın bir numarası olmak için çalışıyoruz.

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Müşterilerimizin istediği kaliteli ürünleri ve hizmetleri vermeyi taahhüt ediyoruz.

Bu kapsamda:

 • Kalitelin rekabetten geldiğine inanıyoruz. Bu nedenle hem ülkemizdeki diğer sektörlerle, hem de dünya genelinde faaliyet gösteren firmalarla rekabet ediyoruz.
 • Tüm çalışanlarımıza aidiyet bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda personelimizin sosyal ve çalışma yaşamlarına destek sağlıyoruz.
 • Müşteri beklentilerini yüksek tutmak ve daha az maliyetle ürünü müşteriye ulaştırmak politikalarımız arasındadır.
 • Pazarlama tekniklerimizi yalnızca yurtiçine yönelik değil, aynı zamanda yurtdışına yönelik olarak da geliştirmeye devam ediyoruz.
 • Ürünlerimizin üretiminde kullandığımız malzemeleri yasal çerçeveye uygun olacak şekilde tedarik ediyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARIMIZ

Biz biliyoruz ki firmamızın geleceği personelimizin ellerindedir. Personelimize yatırım yaparak, aslında geleceğe yatırım yapıyoruz.

Böylelikle:

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz.
 • Tüm personelimiz iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendiriyoruz ve düzenli eğitimlere tabi tutuyoruz.
 • Yasada ve mevzuatta bulunan tüm iş güvenliği kurallarına uygun olarak personelimizin çalışmasını sağlıyoruz.
 • İşlerimizin daha sağlıklı yürümesi ve verimlilik adına, işyerinde güvenli çalışma ortamı oluşmasını sağlıyoruz.

ÇEVRE POLİTİKALARIMIZ

Sanayi alanında faaliyet gösterdiğimiz için çevre bilincimiz diğer sektörlere göre daha yüksek.

Bu nedenle:

 • Çevresel riskleri belirliyoruz ve bu riskleri bertaraf edecek önlemler alıyoruz.
 • İmalat sonucunda oluşan atıkları kontrol altında tutuyoruz ve çevreye zarar vermesini önlemiş oluyoruz.
 • Yasa ve mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
 • Personelimizi çevreyi koruma ve çevre hakkında bilinçlendiriyoruz ve bu kapsamda onlara düzenli eğitim veriyoruz.
 • Çevre koruma performansımızı artırmak ve sürdürülebilirlik adına tüm personelimizle çaba göstermeye devam ediyoruz.
 • ESN Metal olarak amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARIMIZ

ESN Metal ne olursa olsun güvenlik konusunu birinci planda tutar. Bu amaçla:

 • Kurumsal imajı korumak için teknolojinin tüm imkânlarından yararlanıyoruz.
 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde güvenliği ön planda tutuyoruz. Bizde olan bizde kalır.
 • TS ISO / EC 27001 standartlarına uygun tüm güvenlik protokollerini yerine getiriyoruz.
 • Sistemlerimizin verimli ve güvenli çalışması adına atılması gereken tüm adımları atıyoruz.
 • Tüm çalışanlarımıza bilgi güvenliği hakkında düzenli eğitimler sağlıyoruz.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yatırımlarımızı sürekli güncelliyoruz.

Bilgi güvenliği konusundaki tüm taahhütlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz.

Scroll to Top